Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie

Konstancin-Jeziorna, ul. Dworska 7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie działa na terenie województwa mazowieckiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z czterdziestu stacji w województwie mazowieckim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.